Emërohen bordet e përkohshme në tri ndërmarrje publike

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e vendit ka emëruar bordet e përkohshme në ndërmarrjet publike Posta e Kosovës, Trepça dhe Infrakos.

Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuci, ka bërë prezantimin e anëtarëve të bordeve të përkohshme, duke thënë se ata emërohen pas kalimit të afatit prej 6 muajsh të bordeve të përkohshme.

 

Në Trepçë, janë votuar Sylejman Hyseni kryesues. Anëtarë: Shyqiri Sadiku, Esat Peci, Safet Sadiku dhe anëtari tjetër vjen nga punëtorët.

Në Postën e Kosovës janë emëruar Leonard Shabani kryesues, anëtarët Fadil Aliu, Elda Maloku dhe Ujkan Kamberi.

Po ashtu, është bërë edhe emërimi i anëtarëve të Infrakos, me këtë përbërje: Kryesues Brahim Selimaj, anëtarë Sehat Thaçi, Avni Kajdomqaj dhe Sanjja Llozaroviq.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *